TeachingTools

Den første tjenestekatalogen som samler pedagogiske vurderinger og GDPR-relevant informasjon som er viktig i valg av digitale verktøy til undervisningen.

palogga_projects-03
Milepæl 1
Prosjektet mottar støtte fra Erasmus+
Milepæl 2
Datainnsamling og spørreundersøkelser i gang
Milepæl 3
Katalogen er live
Milepæl 4
Privacy guidelines publisert
Milepæl 5
Sluttrapport levert

Personvern – GDPR – Digitale verktøy

Målet med TeachingTools er å forene EUs GDPR-lovgivning med digitale verktøy av høy kvalitet som sikrer at lærere kan tilby optimale læringsopplevelser og samtidig sikre personvernet til elever i EU og EØS.

Katalogen inneholder og fremhever verktøy som er av god pedagogisk kvalitet, og som samtidig er GDPR – vennlige. Ved å bruke katalogen som ressurs i en anskaffelsesprosess kan skoler og lærere være sikre på at de bruker verktøy som gir både pedagogisk verdi og har gjort tiltak for å ivareta lærere og elevenes personvern. 

For å løse denne oppgaven har Pålogga, sammen med GDPRiS (Storbritannia) og Education Alliance Finland (Finland) mottatt midler gjennom Erasmus+ programmet.

Datainnsamling

Gjennom prosjektet gjennomfører vi spørreundersøkelser for å kartlegge hvilke digitale verktøy som er i bruk og hvilke verktøy som er ønsket blant lærerne. 

Rapport

Rammeverk for GDPR Assurance

Katalogen utvikles

Sammen med våre partnere jobber vi med å utvikle Teachingtools-katalogen! De første vurderingene er gjort og vi jobber videre med å legge til flere verktøy og bygge katalogen.

Tool collection (pedagogisk)
Tool collection (kombinert GDPR/pedagogisk)

Prosjektdeltakere

Toril Hovland

Prosjektleder, Pålogga

Nash Patel

GDPRiS

Lynne Taylor

GDPRiS

Olli Vallo

Kokoa

Saila Juuti

Kokoa

Prosjektpartnere