Teaching Tools

Pågående prosjekt

Den første tjenestekatalogen som samler pedagogiske vurderinger og GDPR-relevant informasjon som er viktig i valg av digitale verktøy til undervisningen.

palogga_projects-03
Milepæl 1
Prosjektet mottar støtte fra Erasmus+
Milepæl 2
Datainnsamling og spørreundersøkelser i gang
Milepæl 3
Katalogen er live
Milepæl 4
Privacy guidelines publisert
Milepæl 5
Sluttrapport levert

Personvern – GDPR – Digitale verktøy

Målet med TeachingTools er å forene EUs GDPR-lovgivning med digitale verktøy av høy kvalitet som sikrer at lærere kan tilby optimale læringsopplevelser og samtidig sikre personvernet til elever i EU og EØS.

Katalogen vil inneholde og fremheve verktøy som er av god pedagogisk kvalitet, og som samtidig er GDPR – vennlige. Ved å bruke katalogen som ressurs i en anskaffelsesprosess kan skoler og lærere være sikre på at de bruker verktøy som gir både pedagogisk verdi og har gjort tiltak for å ivareta lærere og elevenes personvern. 

For å løse denne oppgaven har Pålogga, sammen med GDPRiS (Storbritannia) og Education Alliance Finland (Finland) mottatt midler gjennom Erasmus+ programmet.

Datainnsamling

Gjennom prosjektet gjennomfører vi spørreundersøkelser for å kartlegge hvilke digitale verktøy som er i bruk og hvilke verktøy som er ønsket blant lærerne. 

Når funnene er klare vil vi publisere de her.

Katalogen utvikles

Sammen med våre partnere jobber vi med å utvikle Teachingtools-katalogen! De første vurderingene er gjort og vi jobber videre med å legge til flere verktøy og bygge katalogen.

Når den er lansert publiseres lenken her.

Prosjektdeltakere

Toril Hovland

Prosjektleder, Pålogga

Nash Patel

GDPRiS

Lynne Taylor

GDPRiS

Olli Vallo

Kokoa

Saila Juuti

Kokoa

Prosjektpartnere