Vi arbeider for å forbedre den digitale skolen.

Kvelden før skolene stengte 12. mars 2020, opprettet vi en facebookgruppe for digitale lærere. Det ble i løpet av få dager stor aktivitet og 60.000+ lærere i hovedgruppa samt ca 30.000 i undergrupper. Dugnaden er over, men det digitale samfunnet består.

Initiativet var kun tenkt på som en dugnad i krise-tiden, men fikk en overveldende respons og ble i praksis en lyttepost for både regjeringen, myndigheter og andre skole-relevante personer.

Pålogga er nå en igangsetter av nye prosjekter i krysspunktet utdanning og digitalisering. Vi baserer alle prosjekter på utfordringer vi har sett i dialog med samfunnet, definerer problem og mulig løsning og søker prosjektfinansiering.

Når et prosjekt er finansiert, bygger vi et team og støtter videre gjennomføring. Alle våre prosjekter skal løse reelle problemer og bidra til bedre hverdager for flere.

Pålogga AS er et ideelt aksjeselskap, hvor målet om profitt er satt til side.

Visjon

Pålogga skal være en fasilitator for gode nettverk som gir merverdi for relevante aktører innad i utdanning.

Misjon

Pålogga skal igangsette, fasilitere, drive og følge opp prosjekter som støtter opp omkring formålet. Vi identifiserer relevante og kompetente aktører som kan bidra inn til å løse gitt problemstilling. Pålogga er ikke en meningsbærende aktør inn i prosjekter, men identifiserer behov og inviterer inn ekspertkompetanse.

Visjon

Pålogga skal være en fasilitator for gode nettverk som gir merverdi for relevante aktører innad i utdanning.

Misjon

Pålogga skal igangsette, fasilitere, drive og følge opp prosjekter som støtter opp omkring formålet. Vi identifiserer relevante og kompetente aktører som kan bidra inn til å løse gitt problemstilling. Pålogga er ikke en meningsbærende aktør inn i prosjekter, men identifiserer behov og inviterer inn ekspertkompetanse.

Pålogga drives av

Toril Hovland

Daglig leder og prosjektkoordinator

Ida Dahl

Styremedlem og prosjektleder

Geir Sand Nilsen

Styreformann