GONLINE

Pågående prosjekt

Gonline setter fokus på online samfunn for elever online. Hvordan skaper man egentlig et godt læringsmiljø på nett? 

palogga_projects-04
Milepæl 1
Prosjektet mottar støtte fra Erasmus+
Milepæl 2
Prosjektoppstart
Milepæl 3
Datainnsamling og utvikling av samfunn og kurs
Milepæl 4
Kurs lanseres i samfunn
Milepæl 5
Kursdeltagere gjennomfører kurs i samfunn

Relasjon – Digitale samfunn – Læring

Da skolene stengte i mars 2020 ble det i starten fokusert mye på innholdet i undervisningen og hvordan å gjennomføre den digitalt. Fellesskapet og relasjoner i skolen er også viktig for læring, men hvordan opprettholder man det på nett? Det er viktig at det sosiale aspektet er medregnet når elever er online “på skolen”. 

Lærerne fant inspirasjon og støtte i facebookgrupper og andre digitale samfunn. Gonline tar dette videre og ser på hvordan lærerne kan videreføre erfaringene til egne elever. Hvordan ivaretar man fellesskapet og hvordan skaper man trygge læringsarenaer når alt skjer digitalt? 

Vi undersøker hvordan lærere tilpasset seg ny undervisningssituasjon og hvordan digitale samfunn og læringsarenaer utviklet seg i lys av pandemien. I løpet av prosjektperioden skal det samles data gjennom egne undersøkelser og fra allerede gjennomførte undersøkelser, i første omgang ser vi mest til lærere fra Norge, Finland og Nederland.

På bakgrunn av undersøkelsene lages det standarder for digitale læringsarenaer og utarbeides en beste praksis guide. Videre utvikles det et opplæringsprogram for lærere som skal skape digitale samfunn for felles utvikling. Kurset vil bli tilgjengelig for alle lærere i Europa. 

Gonline er finansiert gjennom Erasmus+ programmet. Pålogga er koordinator og Tools for Pedagogy (Nederland) og Freeed (Finland) er partnere.

Målgruppen i prosjektet er grunnskolelærere som skal skape et online samfunn for deres skole eller klasse, nå eller i fremtiden.

Bli med du også!

Synes du prosjektet vårt høres interessant ut?

Gonline-prosjektet får et eget samfunn på plattformen Freeed der man får tilgang til kursmoduler etterhvert som de legges ut og delta i samtaler om digital undervisning og hvordan å skape gode læringsmiljø på nett. 

Hva har vi funnet ut?

Her skal det legges ut informasjon om hva vi har funnet ut fra våre spørreundersøkelser så langt i prosjektet.

Vi legger ut mer underveis så titt innom her igjen! 

Prosjektdeltakere

Toril Hovland

Prosjektleder

Heikki Rusama

Freeed

Suzanne Lustenhouwer

Tools for Pedagogy

Prosjektpartnere