GONLINE

AVSLUTTET prosjekt

Gonline setter fokus på online samfunn for elever online. Hvordan skaper man egentlig et godt læringsmiljø på nett? 

palogga_projects-04
Milepæl 1
Prosjektet mottar støtte fra Erasmus+
Milepæl 2
Prosjektoppstart
Milepæl 3
Datainnsamling og rapport
Milepæl 4
Beste-praksis online samfunn
Milepæl 5
Samfunn er åpent

Relasjon – Digitale samfunn – Læring

Da skolene stengte i mars 2020 ble det i starten fokusert mye på innholdet i undervisningen og hvordan å gjennomføre den digitalt. Fellesskapet og relasjoner i skolen er også viktig for læring, men hvordan opprettholder man det på nett? Det er viktig at det sosiale aspektet er medregnet når elever er online “på skolen”. 

Lærerne fant inspirasjon og støtte i facebookgrupper og andre digitale samfunn. Gonline tar dette videre og ser på hvordan lærerne kan videreføre erfaringene til egne elever. Hvordan ivaretar man fellesskapet og hvordan skaper man trygge læringsarenaer når alt skjer digitalt? 

Vi undersøker hvordan lærere tilpasset seg ny undervisningssituasjon og hvordan digitale samfunn og læringsarenaer utviklet seg i lys av pandemien. I løpet av prosjektperioden skal det samles data gjennom egne undersøkelser og fra allerede gjennomførte undersøkelser, i første omgang ser vi mest til lærere fra Norge, Finland og Nederland.

På bakgrunn av undersøkelsene lages det standarder for digitale læringsarenaer og utarbeides en beste praksis guide. Videre utvikles det et opplæringsprogram for lærere som skal skape digitale samfunn for felles utvikling. Kurset vil bli tilgjengelig for alle lærere i Europa. 

Gonline er finansiert gjennom Erasmus+ programmet. Pålogga er koordinator og Tools for Pedagogy (Nederland) og Freeed (Finland) er partnere.

Målgruppen i prosjektet er grunnskolelærere som skal skape et online samfunn for deres skole eller klasse, nå eller i fremtiden.

BESTE-PRAKSIS DIGITALE SAMFUNN

Wiki med retningslinjer og beste-praksis på hvordan bygge aktive digitale samfunn innen utdanning

Se wiki her

DIGITALT SAMFUNN

Delta i et digitalt samfunn for lærere på tvers av landegrenser. Samfunnet etableres i Freeed.

Lag deg konto 

Prosjektdeltakere

Toril Hovland

Prosjektleder

Heikki Rusama

Freeed

Suzanne Lustenhouwer

Tools for Pedagogy

Prosjektpartnere