CarryOn

Pågående prosjekt

Alle elever fortjener lik mulighet til å ta del i den digitale utviklingen. CarryOn vil gjennom gjenbruk av enheter gi lavere kostnader for skoler og flere elever tilgang til digitale enheter.

palogga_projects-02
Milepæl 1
Tilskudd til markedsavklaring fra Innovasjon Norge
Milepæl 2
Partnerskap for samarbeid inngått
Milepæl 3
Kvalitative intervjuer pågår
Milepæl 4
Pilot igangsatt
Milepæl 5
Nytt selskap opprettet for videre utvikling

Bærekraft – Gjenbruk – Sirkulær økonomi

Korona-krisen viser et tydelig digitalt skille mellom elever i Norge. De som har digitale enheter gjennom skolen og de som ikke har.

Flere skoler fikk en-til-en dekning av digitale enheter i løpet av 2020, men ulikheter i kommuneøkonomien bidrar fortsatt til at det ikke gjelder alle. Gjennom samarbeidet med Moorup ønsker vi å løse utfordringen på en sirkulærøkonomisk og bærekraftig måte. Enheter som ikke er i bruk lenger samles inn og innhold slettes. Har den gjenbruksverdi klargjøres den for ny bruk, hvis ikke resirkuleres den gjennom miljøstasjon. 

Gjennom denne løsningen blir flere enheter tilgjengelig på en bærekraftig og økonomisk gunstig måte. Vi leverer enheter tilpasset bruk i skole med garanti og skaper dermed forutsigbarhet, både for budsjett og for barna som skal bruke enhetene.

CarryOn skaper en løsning med lavere kostnader, gjenbruk av enheter og like muligheter til barn og unge.

Er du interessert?

CarryOn jobber nå med markedsavklaring gjennom intervjuer av målgruppen. I hovedsak kontakter vi skoleeiere, IKT avdelinger og skoleledere for å få innsikt i behov og ønsker.

Dersom du er interessert, ta kontakt så snakker vi gjerne med deg også!

Pilot

Er din skole interessert i å være med i et pilotprosjekt? Vi kan love et tilbud tilpasset deres behov og gode insentiver for å delta.

Prosjektdeltakere

Angela Seljestad

Prosjektleder

Toril Hovland

Prosjektkoordinator

Prosjektpartnere