Pålogga snakker personvern i skolen med barnevakten.no

Barnevakten.no er en ideell stiftelse som gir råd til lærere og foreldre om barn, unge og medier. Naturligvis ville de vite mer om CheckIt og Påloggas arbeid rundt personvern i skolen.

Det siste året har handlet mye om personvern i skolen for Pålogga. I samarbeid med tech-advokat Jan Sandtrø laget vi veilederen CheckIt for å hjelpe lærere å gjøre gode vurderinger før man tar i bruk et nytt digitalt verktøy.

I intervjuet kan du lese mer om bakgrunnen for veilederen og hvorfor du som er lærer bør bruke CheckIt.

Hele intervjuet kan leses her:
https://www.barnevakten.no/skoletema/nytt-verktoy-sjekker-at-laerere-ivaretar-elevenes-personvern/

Kanskje du også er interessert i rapporten om Personvern i skolen?
https://palogga.no/2021/05/rapport-om-personvern-i-digitale-laeremidler/

Del teksten med andre

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email