Rapport om personvern i digitale læremidler

Som en del av et Eramus+-prosjekt har Pålogga, i samarbeid med tech-advokat Jan Sandtrø og Traq, utarbeidet en rapport om personvern i skolen. Rapporten oppsummerer arbeidet som er gjort med gjennomgang av 14 av de mest brukte digitale læremidlene i skolen i Norge. Gjennomgangen er gjort med tilgjengelig dokumentasjon og standard avtaleverk fra leverandørene.

Utdanningsmarkedet er preget av høy grad av innovasjon og mange aktører ønsker å utvikle nye og gode verktøy, noe som er positivt for sektoren. De aller fleste ed-techleverandørene har gode intensjoner, men likevel er det en stor forskjell mellom å si at “personvern er viktig for oss” til å ha kompetansen til å gjennomføre.

I kjølvannet av personopplysningslovgivningen (GDPR) er det gitt strenge rammevilkår
som krever mye av leverandørene. Fra et personvernperspektiv er det slik at hvis leverandørene ikke etterfølger regelverket og tar sitt ansvar, og om ikke innkjøper (skoleeier) gjør det samme, så medfører det at elevenes personvern utfordres løpende.

Problemstillingen er kompleks og alle parter må delta i arbeidet med å finne løsningen.

Noen funn du kan lese mer om i rapporten:

  • Ingen felles struktur på personvernerklæringer. Ulik struktur bidrar til at det er vanskelig å sammenligne, følge opp eller få innsyn i dataene.
  • Mange skoler støtter seg for tungt på løsningene, og i mindre grad foretar selvstendige undersøkelser og tiltak. Dette er i stor grad sammenfallende med Datatilsynets årsrapport fra 2020.
  • Majoriteten av de vi undersøker fremhever at personvern er viktig, men synes likevel å ha lav grad av etterlevelse.
 

Del teksten med andre

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email