Lyttepost fredag 27. mars 2020

PÅLOGGA LYTTEPOST NR 8 | 59 099 MEDLEMMER

DAGENS HØYDEPUNKT

Elever melder om svenske tilstander!

#varmtskolemåltid

STATUS FRA HOVEDGRUPPA PÅ FACEBOOK ETTER UKE 2 MED HJEMMESKOLE

Det er fortsatt en del tekniske spørsmål ute og går, men fokus dreier mer over mot innhold og kvalitet. Det florerer av påskeoppgaver, påskelabyrinter og påskeforberedelser, særlig på småtrinnet. En egen tråd med ideer til 1. April-spøk finnes. Utrolig mange kreative og fine læringsopplegg som deles i gruppene nå! Eksempel:

Tips til Kunst og håndverk: Collage – kjæledyr portrett. Lett å gjennomføre hjemme. 

Det begynner også å dukke opp spørsmål i gruppene om hva man gjøre for å få et godt grunnlag for vurdering. Noen er redde for at faget blir for teoretisk. Andre fag er mer krevende på nett, f.eks. kroppsøving. Det har vært noe diskusjon om man har lov til å be elevene filme seg selv og sende inn til lærer. Noen mener det ikke er noe forskjell på dette og om lærer observerer elevene i timen, så lenge ikke data blir lagret. Andre mener det ikke er greit, og foreslår andre måter å skaffe grunnlag for vurdering 

På slutten av uke 2 ser vi også at interessen for å diskutere mer prinsipielle og langsiktige spørsmål knyttet til stengte skoler tar seg opp. Det er spesielt to saker som har fått en del oppmerksomhet; fagfornyelsen og elevenes arbeidspress. Det er mye nytt for lærere nå og mange leter etter gode måter å arbeidet på. Arbeidsmengden til elevene har alltid engasjert lærere og normalt finnes det både dialog om dette i lærerkollegiet og det føres kalender for prøver slik at presset ikke skal bli for stort. Nå opplever elever ulikt arbeidspress og i et Si;D innlegg i Aftenposten kommer det frem at noen har fått innleveringer og prøver i kjemi, fysikk, matte, spansk, nynorsk, historie og biologi samme uke. Debatten gikk høyt under innlegget. 

Et annet innlegg som engasjerte var når Skolenes Landsforbund ba ministeren om å utsette Fagfornyelsen. Debatten gikk høyt og heftig. En skriver: “Utsett Har vel nok å henge fingrene i med å bli gode digitalt!”. Andre har jobbet mye med fagfornyen og anbefaler å fullføre som planlagt. Vi i Pålogga prøver å gjøre en litt mer systematisk temperaturmåling på hva lærere og skolefolk i gruppa mener om utsettelse eller implementering av fagfornyelsen.

Noen medlemmer gir uttrykk for at det er så mye stoff nå at det begynner å bli litt vanskelig å finne igjen ting i gruppene. 

Så dukket denne ideen opp:

Kan vi gjøre det like enkelt å dele undervisningsopplegg som å gi bort brukte ski?

Del teksten med andre

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email