Lyttepost torsdag 19. mars 2020

PÅLOGGA LYTTEPOST NR 2 | 54 576 MEDLEMMER

DAGENS TALL

21 507

Antall kommentarer i hovedgruppa på en uke

HVA ER GOD KVALITET PÅ FJERNUNDERVISNING?

Marte: Å nå alle elevene? Er det fortsatt mulig i stor nok grad?

Jeg synes det [å nå alle] må være selve kjernen i kvaliteten. At alle har lært noe og blitt sett i hver time.

Anne: Skal det ha noen hensikt å konkretisere må man ha samme forståelse av hvilke føringer som gjelder. Tror ikke det gjelder her. Mange tror opplæringen har høy kvalitet dersom elevene er aktivisert.

– Opplæringen er oppLÆRING, ikke oppGJØRING

Linda: Vise eksempler til oppgaver de har. Modellere for dem, rett og slett. […] Til musikk eller gym så er dans fint. Ingenting bedre enn at læreren også kan få bevege seg, vise noen “dance moves”.

Ingunn: Jeg tenker at det nye kompetansebegrepet må ligge til grunn. Jeg tenker også at skaperglede, engasjement og utforskertrang er viktige verdier.

For en del vil kanskje dette innebære endringer i lærer-elevrolle(r). Dersom undervisningen hovedsaklig er preget av at lærer er formidler og ekspert, mens eleven er (passiv) mottaker av det som blir formidlet (og hovedsaklig løser lukkede oppgaver), innebærer dette endringer i retning av aktive utforskende elever, og lærere som i større grad fasiliteter og veileder, samt leder læringsdialogen.

Remi: Fokus på å utforske, både som lærer og elev, samtidig legge til rette for at elevens nysgjerrighet får stor plass i arbeidet.

TEMPERATURMÅLING FRA FACEBOOK

I gruppa for yrkesfag har det vært mye mer trafikk i dag. Gruppen økt til nesten 4000 fra 1200 for noen dager siden. Mye om undervisningsopplegg og vurdering/eksamen. Svært mye aktivitet om Guris hilsen i går, godt tatt i mot. 

Gruppa for skoleledere vokser. Vi har fått med Stig fra Skolelederforbundet på laget. Aktiviteten i gruppen er ikke så høy, men har økt noe i dag. Det er deling av erfaringer og konkrete spørsmål om håndtering av foreldre og elever. 

Spesialpedagogikk-gruppa er doblet og er nå oppe i over 400 medlemmer i dag. Det er ikke veldig trøkk på innlegg, men de som kommer er veiledende og informative. Fokus betydningen av å skape god struktur og forutsigbarhet i den rare skolehverdagen. Det jobbes med å strukturere innhold ut ifra elevenes vanskeområder. Statped vil være med på dugnaden fra mandag. De bidrar med rådgivere som kan svare på spørsmål, veilede og være en støttespiller for de som måtte trenge det. Helt nydelig 🥰

DAGENS LIVE-SENDINGER

Kl. 11:00

Martin gav en oppdatering om de ulike gruppene og retningslinjer for publisering

Kl. 20:30

Hva kjennetegner kvalitet I fjernundervisning (oppgaveform, elev/lærerrollen

Gjester: Simen Spurkland Vøyenenga ungdomsskole i Bærum, Kari Olstad Fleksibel Utdanning Norge

STATUS FRA SAMFUNNET PÅ FACEBOOK

Mye enkeltinnlegg fortsatt. Ikke så mye spørsmål om struktur på dagen og mengde undervisning lenger, mer innhold nå. Folk som har funnet innhold, lydbøker etc. og vil dele og etterspørsel etter ideer i et konkret fag/tema/trinn. Mye kunst og håndverk og kroppsøving i dag. Prøver å flytte aktivitet fra hovedgruppa til undergrupper som 1.-7 trinn, 8.-10. Trinn osv. sånn at det skal være lettere å finne igjen ting. Fortsatt konkrete tekniske spørsmål om bruk av løsningene og noe frustrasjon om oppetid, i dag særlig its learning. 

En del innlegg og kommentarer om fravær på formiddagen. Dagens avklaringer fra departementet om hva som skjer med karakterer, eksamen og standpunkt har nok senket skuldrene noe for 10. Trinn og avgangsklassene på VG. Det er bra.

ANNET

Office365/Teams er mest brukt til fjernundervisning, men stor bredde

Vi spurte medlemmene hvilken hovedplattform de bruker til fjernundervisningen. 

Kilde: Undersøkelse i hovedgruppen 19. Mars 2020 (1711 svar)

I tillegg bruker skolene disse verktøyene: Canvas (56), Teams (25), Zoom (23), OneNote (17), Learnlink (11), Facebook (10), Discord (8), Skooler (5), Zokrates (3), Whereby (3), Adobe Connect (1), Snapchat (1), Visma (1), Seesaw (1), WhatsAppoll (1)

Del teksten med andre

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email