Igangsetter

Prosjektstarter

Initiativtager

Vi starter prosjekter i  skjæringspunktet mellom teknologi og utdanning og løser reelle problemer sammen med kompetansepartnere.

NYHETER

GDPR i klasserommet

Pågående prosjekt

Det finnes mange spennende digitale læremidler og nettressurser, men det er ikke alle som ivaretar elevenes personvern.

palogga_projects-01
palogga_projects-02

prosjekt PÅ IS

Vi vil gi flere barn og unge muligheten til å ta del i digital utvikling.

TeachingTools

AVSLUTTET prosjekt

TeachingTools er den første katalogen som samler både pedagogiske og juridiske vurderinger som er viktige i valg av digitale verktøy til undervisningen.

palogga_projects-03
palogga_projects-04

Gonline

AVSLUTTET prosjekt

Gonline skal undersøke og dokumentere beste-praksis i etableringen og utviklingen av digitale samfunn innen utdanning.

Digitalt samfunn

Pågående prosjekt

Kvelden før skolene stengte 12.mars 2020, opprettet vi en dugnad for digitale lærere. Dugnaden er over, men gruppene og det digitale samfunnet består. 

palogga_projects-05